Skip to content

Do nášho tímu hľadáme zváračov

Detaily pracovnej ponuky

Rozširujeme kruhy nášho tímu a hľadáme talentovaných a spoľahlivých zváračov ktorí sa chcú zapojiť do dynamického prostredia. Sme pripravení na nové projekty a hľadáme posily, ktoré nám pomôžu ich úspešne dokončiť.

Rôzne projekty po celom Nemecku, Rakúsku pre MIG-MAG,TIG zváračov.

Náplň práce :

  • Zváranie rôznych materiálov v závislosti od projektu
  • Stanovovanie vhodných metód zvárania a pracovných postupov
  • Používanie zváracích nástrojov a prístrojov, zodpovedanie za ich správne nastavenie a používanie
  • Čistenie, leštenie a iné opracovávanie vykonaných zvarov
  • Kontrolovanie kvality zvarov pomocou sérií skúšok
  • Zváranie v interiéry aj v exteriéry ( v závislosti od projektu)

Podmienky :

– živnosť,
– platný zváračský certifikát

– znalosť čítania technickej dokumentácie
– skúsenosti na danej pozícií
– znalosť nemeckého alebo anglického jazyka
– štandardné náradie
– poistenie SZČO proti prípadným škodám

Kontaktujte nás

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.