Skip to content

Hľadáme zámočníka so skúsenosťami zvárania MIG MAG

Detaily pracovnej ponuky

Náplň práce:
– MIG/MAG materiál: oceľ. Vytvorenie oceľovej plošiny pre založenie stroja podľa plánu/výkresu. Materiál je dodávaný v dĺžke. Statika je už skontrolovaná a schválená.

Náradie má klient k dispozícií. Plán je v prílohe, zámočník by mal byť schopný rezať aj závity a píliť materiál. Je potrebné, aby mal zámočník taktiež platný certifikát na zváranie.

Počet hodín : 40-50hodín/týždenne 
Dĺžka projektu: zatiaľ 3týždne

PODMIENKY:
– prax v odbore
– znalosť nemeckého jazyka
– živnosť
– poistenie v prípade spôsobenia škody SZČO
– auto
– štandardné náradie
– čítanie plánov/výkresov
– platný zváračský certifikát

Kontaktujte nás

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.