Skip to content

Ponuka práce pre 2 elektrotechnikov – dátová kabeláž v Nemecku

Detaily pracovnej ponuky

Náplň práce : čiastočná dátová kabeláž na  školách : v Meklenbursku-Predpomoransku, v Muehlen Eichse a Roggendorfe,vrátane pripojenia pod distribútorov/rozvádzačov a prípadných spájkovacích prác.

Elektrotechnici by mali mať skúsenosti s dátovou kabelážou a bežnými elektroinštaláciami, pretože napr. pre pripojenie digitálnych tabúľ alebo pre LAN poddistributory/rozvádzače sú potrebné aj 220 voltové zásuvky.

Okrem bežného ručného náradia musia byť k dispozícii aj 2 odvíjače pre dátové káblové bubny, spájací prístroj, OTDR merací prístroj a CAT6 / 7 certifikátor (LAN  merací prístroj na medené káble). Odvíjače pre dátové káblové bubny: Sú to zariadenia, ktoré umožňujú ľahké a rovnomerné odvíjanie káblov z bubnov počas inštalácie. Pomáhajú predchádzať zamotaniu a poškodeniu káblov. 

Spájací prístroj : Používa sa na spojenie (spájkovanie) optických vlákien. Zabezpečuje, že optické vlákna sú spojené s minimálnou stratou signálu a maximálnou pevnosťou spoja. 

OTDR merací prístroj (Optical Time Domain Reflectometer): Tento prístroj sa používa na testovanie a analýzu optických vlákien. Pomocou odrazu svetelného impulzu dokáže detegovať a lokalizovať chyby, zlomy a iné problémy v optickom kábli. 

CAT6 / 7 certifikátor: Ide o merací prístroj, ktorý testuje a certifikuje kvalitu inštalácie sieťových káblov kategórie 6 alebo 7. Meria parametre ako prenosovú rýchlosť, útlm, presluchy a ďalšie, aby zabezpečil, že káble spĺňajú požadované normy a špecifikácie pre vysokorýchlostné dátové prenosy. 

Tieto nástroje a zariadenia sú kľúčové pre profesionálnu inštaláciu, spojenie a testovanie dátových sietí, zabezpečujúc spoľahlivosť a vysoký výkon sieťových spojení. 

Termín nástupu : 22.07.2024

Počet hodín : 40 týždenne

Miesto výkonu práce : Muehlen Eichsen a Roggendorf

PODMIENKY :

  • prax v odbore
  • vyhláška
  • znalosť nemeckého jazyka u jedného člena partie
  • zodpovednosť
  • samotatnosť
  • poistenie zodpovednosti voči škode

Kontaktujte nás

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.