Skip to content

Pracovná ponuka pre operátorov výroby

Detaily pracovnej ponuky

Náplň práce: ide o operátorské pozície vo výrobe. Obsluha menších liniek, spracovanie, rezanie, formovanie, sušenie dreva, ich povrchová úprava. Vyrábajú sa drevené hranole, ktoré sa následne skladajú, lepia do obkladových pásov. Majú dekoratívny a ochranný charakter, napríklad na fasády budov.

Na začiatok potrebuje 3člennú skupinu operátorov, pričom stačí ak jeden zo skupiny ovláda anglický alebo nemecký jazyk. Neskôr sa bude tím navyšovať. Práca je vhodná aj pre páry, ženy, ktoré vykonávajú ľahšie práce ako napríklad lepenie, skladanie drevených častí.

Dĺžka projektu: zatiaľ na 3mesiace, s možnosťou dlhodobej spolupráce.

Počet hodín: 50hod./týždenne, soboty po dohode, možnosť pracovať aj viac hodín po zaškolení.

Nepracuje sa na zmeny. Aktuálna pracovná doba je: PO-ŠT 6:00-17:00, PIA 6:00-15:00 po zaškolení pracovníkov sa tento pracovný čas dá upraviť.

Podmienky:
– prax v odbore
– znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
– živnosť 
– auto 
– poistenie proti prípadným škodám SZČO

Kontaktujte nás

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.