Skip to content

Do nášho tímu hľadáme maliarov

Detaily pracovnej ponuky

Do nášho tímu hľadáme šikovných a spoľahlivých maliarov. Pracujte s nami na projektoch, kde budete mať možnosť prejaviť svoje schopnosti a zručnosti, ak ste spoľahliví a máte záujem o prácu v dynamickom prostredí, kontaktujte nás!

Náplň práce :

• Príprava povrchu na maľovanie
• Nanášanie farieb na steny a fasády interiérov a exteriérov
• Práca s tapetami
• Príprava stien na strojové omietanie

Počet hodín : 50 týždenne

Termín nástupu : dohodou

PODMIENKY

 • Podmienky:
  – živnosť,
  – auto,
  – skúsenosti na danej pozícií,
  – znalosť nemeckého alebo anglického jazyka
  – štandardné náradie
  – poistenie zodpovednosti voči škodám

Kontaktujte nás

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.